ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μια ιστορική ανασκόπηση  και φωτογραφίες απο το Λαογραφικό Μουσείο Συνετίου.

1
© 2010 Συνετί Άνδρου